K

 

För mer information, kontakta:

Staffan Bengtsson

Tel: 046-139075

Mobiltelefon: 0705-139101

Adress: Trollebergsvägen 52

227 31 Lund

Staffan Bengtsson

Personlig Kvalitetsutveckling

"En utmaning för personalen kan vara att finna gemensamma värderingar som grund för ett gott bemötande, både gentemot den beroende äldre och den behövda arbetskamraten, där det personliga ansvaret och valet av handling alltid finns i medvetandet. Låt oss därför alltid betrakta etisk reflektion som en tillgång eller ett redskap – aldrig som ett hinder - trots att etiska och personliga värderingar ständigt förändras."

staffanbengtssonpk.se © 2004 • Privacy Policy • Terms Of Use

FÖRELÄSNING SPECIAL:

Om konsten att utveckla SVÅRA SAMTAL till LÄROSAMTAL.

Läkande samtal

Personligt samtalsstöd innan sjukskrivningen är ett faktum.

Att möta förståelse i tillitsfulla samtal kan vara läkande utan biverkningar.

Konflikthantering:

Vad gör vi när konflikten är ett faktum?

Vad gör vi innan konflikten är ett faktum?

Hur kan vi hantera de konflikter som följer vårt uppdrag?

Vad kan vi göra för att undvika oönskade konflikter?

Vad kan vi lära av konflikter?

Hur samspelar våra känslor och intuition med vårt förnuft?

Hur kan vi få känslor, intuition och förnuft att samarbeta?

Seminarium:

Aggression - starka känslor - förnuft och intuition.

Vilka verktyg har vi för att hantera starka känslor?

Seminarium - skolområdets etik:

Lärares yrkesetik i praktiken.

Hur blir vi etiska "proffs"?

Kan vi vara lojala mot våra arbetskamrater och samtidigt visa trohet mot elever?

Hur skapar vi ett förhållningssätt som underlättar svåra beslut?

Vad innebär det att vara lojal mot sin uppdragsgivare och läroplanen?

Seminariet handlar om etiska dilemman i skolans värld.

Med stöd i forskning och självupplevda exempel  som grund för diskussion gör vi en resa i skolans verklighet där lösningarna kan variera.

Målsättningen är att skapa en viktig och kreativ debatt.

Marte Meo-metoden i skola F-9, specialskola och äldreomsorg.

Möten i vården - yrkesetik

Var god kontakta: info@staffanbengtssonpk.se