K

 

Utbildning:

2008: Samtalsmetodik med inriktning mot coaching  och mentorskap Malmö högskola (Mah)

2007: Det professionella samtalets grunder Mah

2006: Etik i människovården II, Lunds Universitet

2005: Etik i människovården I, Lunds Universitet

2004: Magisterkurs i pedagogik vid Mah 10/20 p

2003: "Att möta människor" Mah

2000-2003 Fritidsstudier i moralfilosofi och vuxen-  pedagogik

1998: TEACCH- utbildning (ped. arbetssätt autism)

1979: Fil. kand. ex. i beteendevetenskap

1979: Litteraturvetenskap

1976: Speciallärarexamen

1971: Folkskollärarexamen

1966: Musikpedagogisk examen

Arbetslivserfarenhet:

Speciallärare i grundskola och gymnasium

Speciallärare i särskola/träningsskola

Folkhögskollärare – uppdragskurser

Speciallärare vid § 12- skolhem

Klasslärare i Waldorfklass

Klasslärare i grundskola

Musiklärare 

Coachinguppdrag och stödperson, inom psykiatriska tvångs- och frivården, Region Skåne.

Personalutbildning i bemötande av elever med

skolsvårigheter och autismrelaterade funktionshinder, DAMP, ADHD, ADD, Tourettes syndrom och depression.

Utbildningsuppdrag Malmö högskola:

för lärare och blivande lärare vid kursen "Barn och unga i behov av särskilt stöd".

Personalutbildning inom äldreomsorgen,

föreläsningar och seminarier:

Kommunikation på arbetsplatsen

Bemötande och konflikthantering

Etik, etisk reflektion och moral

____________________________

Handledning, enskild eller grupp inom skola, vård och omsorg.

Personlig coaching lärare/rektor/elevassistent o. dyl.

Omvårdnadshandledning:

Erfarenhetsbaserad handledning för att utveckla och kvalitetssäkra patientarbetet, samt bevara och vidareutveckla yrkeskunskapen hos personalen.

Utgångspunkten är yrkesrelaterade frågeställningar eller för arbetsplatsen specifika situationer eller problem man vill arbeta med som utmaningar och finna lösningar på.

Författarskap:

Utgiven bok 2003: TRYGG ÄLDREOMSORG,

Tankar om Bemötande, Etisk Reflektion, Moral och Kommunikation + studiehandledning

Nyutgåva 2005 på Gothia Förlag: Trygg Äldreomsorg, Om respektfulla möten i det dagliga arbetet.

Med studiehandledning. ISBN 91-7205-470-0

Staffan Bengtsson

Personlig Kvalitetsutveckling

"En utmaning för personalen kan vara att finna gemensamma värderingar som grund för ett gott bemötande, både gentemot den beroende äldre och den behövda arbetskamraten, där det personliga ansvaret och valet av handling alltid finns i medvetandet. Låt oss därför alltid betrakta etisk reflektion som en tillgång eller ett redskap – aldrig som ett hinder - trots att etiska och personliga värderingar ständigt förändras."

staffanbengtssonpk.se © 2004 • Privacy Policy • Terms Of Use

FÖRELÄSNING SPECIAL:

Om konsten att utveckla SVÅRA SAMTAL till LÄROSAMTAL.

Läkande samtal

Personligt samtalsstöd innan sjukskrivningen är ett faktum.

Att möta förståelse i tillitsfulla samtal kan vara läkande utan biverkningar.

Konflikthantering:

Vad gör vi när konflikten är ett faktum?

Vad gör vi innan konflikten är ett faktum?

Hur kan vi hantera de konflikter som följer vårt uppdrag?

Vad kan vi göra för att undvika oönskade konflikter?

Vad kan vi lära av konflikter?

Hur samspelar våra känslor och intuition med vårt förnuft?

Hur kan vi få känslor, intuition och förnuft att samarbeta?

Seminarium:

Aggression - starka känslor - förnuft och intuition.

Vilka verktyg har vi för att hantera starka känslor?

Seminarium - skolområdets etik:

Lärares yrkesetik i praktiken.

Hur blir vi etiska "proffs"?

Kan vi vara lojala mot våra arbetskamrater och samtidigt visa trohet mot elever?

Hur skapar vi ett förhållningssätt som underlättar svåra beslut?

Vad innebär det att vara lojal mot sin uppdragsgivare och läroplanen?

Seminariet handlar om etiska dilemman i skolans värld.

Med stöd i forskning och självupplevda exempel  som grund för diskussion gör vi en resa i skolans verklighet där lösningarna kan variera.

Målsättningen är att skapa en viktig och kreativ debatt.

Marte Meo-metoden i skola F-9, specialskola och äldreomsorg.

Möten i vården - yrkesetik

Var god kontakta: info@staffanbengtssonpk.se