FÖRELÄSNING/

BERÄTTARSTUND/

MUSIK

Kungafilmaren och hovlakejen Engelberth (Ebbe) Bengtsson 1897 - 1978


Född och död i Malmö. Tjänstgjort vid det svenska hovet under 50 år, 1922 – 1973. Levnadshistoria i ord och bilder.

Spelmannen Assar Bengtsson 1909 – 2004


Rikskänd spelman i radio och TV sedan 1930-talet.

Uppmärksammad i Frukostklubben, Hylands Hörna och Radio Malmöhus.

Staffanstorps kulturpris, Lunds Kulturpris m fl.

Läraren Staffan Bengtsson


En personlig betraktelse om skolans inre liv under 60 år, 1952 – 2012.

FÖRELÄSNING ELLER BERÄTTARSTUND

med musikinslag på fiol och träskofiol.


Kan även kompletteras med dragspel och sång. Två program: Skånsk folkmusik och Nordisk folkmusik.


Vid föreläsningar och berättarstunder bestäms arvodet efter överenskommelse med arrangören.

I samarbete med RÄDDA BARNEN tas inget arvode ut mer än reskostnader i förekommande fall (mer än 25 km från Lund).


KONTAKT

Medlem i SFF, Sveriges FörfattarFörbund.

Innehar F-skattsedel